پکیج درتراس

در این


مقاله می خواهیم به سوال اینکه آیا پکیج گازی در تراس نیاز به دودکش دارد؟ پاسخ دهیم :

بر اساس نوع پکیج گازسوز در این خصوص میتوان نظر داد.

وفق بند 17-8-4-1 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان ویرایش سال۸۹

الف.اگر پکیج گاز سوز از نوع گروه B1 باشد نیاز به تجهیزات تخلیه گازهای مضر حاصله از احتراق دارد. هر مصرف كننده درون سوز مانند بخاري ، آب گرمكن بايد داراي دودكش مناسب و لوله رابط مستقل باشد.
بنابراین در این حالت بایستی دودکش پکیج طبق مقررات بصورت توکار برای ساختمان نوساز اجرا شود.


ب-  اگر یکیج گازسوز از نوع گروه C باشد در این صورت این گروه نياز به تجهيزات تخليه محصولات احتراق داشته و هواي لازم براي احتراق از فضاي بيرون تامين مي شود. محفظه احتراق آنها بسته است و با کمک دودکش دوجداره این کار انجام خواهد شد.  برای این کار بایستی ضمن عمل نمودن مقررات ملی ساختمان برای نصب پکیچ های گازسوز گروه C ( فن دار) اقدام لازم انجام شود.